Voor al uw vraagstukken op gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid

Advies en begeleiding

Onze advisering en begeleiding is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Managementsystemen

 • Procesmanagement
 • Opzet en implementatie van diverse systeemnormen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA, CO2-Prestatieladder, Safety Culture Ladder (SCL), BRL SIKB 7000, diverse branche specifieke normen
 • Onderhoud en upgraden van uw managementsysteem
 • Uitvoeren van interne audits en leveranciersaudits
 • Begeleiden van externe audits

Projectbegeleiding en –ondersteuning algemeen

 • Uitvoeringsprojecten in de civiele, infra- en bouwsector
 • Veiligheidskundige (HVK)- en milieukundige begeleiding
 • Opstellen van risico-inventarisaties en milieuaspectenregisters
 • Opstellen van werkplannen, zoals Veiligheids- en Gezondheidsplannen, milieubeheerplannen, kwaliteitsplannen, calamiteitenplannen
 • Kwaliteitsbewaking
 • Instructie van personeel, zie hiervoor de tab opleiding

Projectbegeleiding en –ondersteuning bodem

Aanvullend op Projectbegeleiding en –ondersteuning algemeen:

 • Beoordelen bodemonderzoeksrapporten, schrijven saneringsplannen en plan van aanpak
 • Opstellen van specifieke werkplannen voor bodemsaneringen/werken in verontreinigde grond
 • Veiligheidskundige begeleiding van bodemsaneringen (gecertificeerd HVK)

Vergunningen

 • Opstellen en aanvragen van milieu- en omgevingsvergunningen
 • Begeleiding van vergunningstrajecten

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.